Heimdallaftnar m.m. 2015 och framåt

Klicka på en rubrik nedan, så kommer redogörelsen för respektive evenemang fram i pdf-format. (För de senare tillfällena finns ett val mellan att öppna filen i webbläsaren genom att klicka på länken eller att ladda ned den genom att trycka på ”Ladda ner”.)

Heimdallafton den 18 februari 2020: Årsmöte och föredrag av Malmös tidigare stadsantikvarie Anders Reisnert om tre “urgamla” skolor med anknytning till nog rätt många medlemmar, nämligen Katte i Lund, Malmö Latinskola och Ystads läroverk.

Heimdallafton den 28 januari 2020: Otto Paulsen, som enligt egen utsago vistats och verkat som läkare på plats vid mer än 30 tillfällen, talade om: Färöarna – “världens vackraste öar”?

Decembersammankomst den 21 december 2019

Heimdallafton den 19 november 2019: F.d. justitierådet Göran Lambertz: ”Högsta domstolen inifrån”.

Heimdallafton den 10 oktober 2019: Mikael Eriksson om Max IV – den osynliga världen.

Heimdallafton den 11 september 2019: Gemmologen Jan Asplund om diamanter.

Utflykten samt maj- och juni-sammankomsterna har en gemensam rapport, klicka här.
Utflykt den 6 juli 2019
Öresund och Ven
Heimdallafton den 4 juni 2019
Ambassadören Hans-Gunnar Adén: Mitt liv som munk – en diplomat berättar.
Heimdallafton den 14 maj 2019
Generalsekreteraren Jan-Sture Karlsson om Sällskapet Idun och dess verksamhet.

Heimdallafton den 9 april 2019
Historieprofessorn Kristian Gerner: Königsberg och Sankt Petersburg – en jämförelse.

Heimdallafton den 12 mars 2019
Musikvetaren Cajsa Stomberg Lund: Musikarkeologiskt strövtåg.

Årsmöte och Heimdallafton den 12 februari 2019
Översättarförbundets tidigare ordförande, fil. dr Lars-Erik Blomqvist talade om Översättandets vedermödor.

Heimdallafton den 15 januari 2019
Bilaga
Projektdirektören Emil Sjörup om bilder av Dragoner och husarer vattnande sina hästar vid förra sekelskiftet, med musikinslag av medlemmar av husartroppens i Malmö musikkår.

Heimdallafton den 4 december 2018
Sixten Nordström kåserade – bl.a. i anledning av Bergman-året 2018 – under rubriken ”Mitt år med Bergman på Malmö stadsteater”.

Heimdallafton 6 november 2018
MFF-ordföranden Håkan Jeppsson, koncernchef i Inwido, fönster- och dörrtillverkare med 35 fabriker och cirka 4 000 anställda i norra Europa, talade under rubriken ”Malmö FF – lag, bolag, samhällsaktör”.

Heimdallafton 9 oktober 2018
Sveriges ambassadör i Köpenhamn Fredrik Jörgensen om Öresundsintegrationen – utmaningar och möjligheter.

Heimdallafton 25 september 2018
F.d. justitierådet och professorn Bertil Bengtsson, Uppsala, besökte oss och talade under rubriken Vårt dåliga samvete – samerna och svensk lag.

Heimdallafton 4 september 2018
Förre SAOB-redaktören och studenten från Malmö Latinskola Lars Svensson talade om Malmös kanaler och kanalbroar.

Utflykter sommaren 2018
Heimdallutflykt 2018 08 04 Till Söderslätt och Wollsjö säteri i Piratens spår
Heimdallutflykt 2018 06 09 Med HLK i Frederiksberg

Heimdallafton 29 maj 2018
“Läget inför valet.” Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson, valforskare och under flera år föreståndare för välkända SOM-institutet vid Göteborgs universitet, talade om val och väljarbeteende i Sverige och om vad alla bör känna till inför 2018 års riksdagsval.

Heimdallafton 2 maj 2018
Förre karnevalsgeneralen och legendariske studentaftonsutskottsordföranden och Lisebergsnöjeschefen, advokaten Eric Owers talade under rubriken Från Lund till Liseberg.

Heimdallafton 3 april 2018
F.d. statsfrun och f.d. chefsintendenten på Bukowskis Louise Lyberg talade över ämnet Konsten att skilja falsk konst från äkta.

Årsmöte och Heimdallafton tisdagen den 13 februari 2018
Ambassadören Lars Peter Fredén talade under rubriken ”Hur tänker de i Peking? Om Kinas säkerhetspolitik i historisk belysning”.

Heimdallafton 16 januari 2018
Den nyazeeländske Lundaprofessorn Olaf Diegel talade om 3D-kopieringens möjligheter och problem.

Heimdallaftnar m.m. 2017

Heimdalljulbord 9 december 2017
Julbord, Heimdallsångare, spexvisor och Sixten Nordström om ”Skandaler och skratt ur musikens värld”.

Heimdallafton 7 november 2017
”Tankeväckande!” och ”Fascinerande!” var bland de många mycket uppskattande kommentarer, som hördes efter entreprenören och Malmö-profilen Dan Olofssons anförande den 7 november.

Heimdallafton 10 oktober 2017
En afton fylld av information om och analys av Rysslands oföränderlighet. Professorn i rysk litteratur Magnus Ljunggren höll ett minst sagt initierat och fullmatat föredrag kring detta ämne. Spännande läsning.
Därtill presenterades Heimdalls nya hemsida av Hans Barenthein.

Heimdallafton 5 september 2017
Denna aftons föredragshållare tvangs lämna återbud 24 timmar före utsatt tid, vilket ställde Ordförande och styrelse inför utmaningar.
Klicka på rubriken ovan och ta del av lösningen på problemet!

Heimdallafton 29 juli 2017
Utflykt tillsamman med HLK København (Historie, Literatur og Kunst) längs ”söder om landsvägen” till Månstorps Gavlar, Skanör och Falsterbo borgruiner m.m. med spännande historiska återblickar.
Bilder från utflykten.

Heimdallafton 23 maj 2017
Chalmersprofessorn Peter Jagers presenterade sitt föredrag under rubriken ”Finns slumpen?” och förde ett högst intressant resonemang kring detta intrikata ämne. Slumpens existens och natur ledde bl.a. till existentiella frågor som t ex den om denna vår värld i grunden är deterministisk eller inte.

Heimdallafton 25 april 2017
Idunmedlemmen, filmprofessorn, Jan Olsson från Filminstitutet i Stockholm talade högst initierat kring ”Hitchcock à la Carte – ett varumärke med rondör”. En resa djupt in i ”Hitchcock-land”.

Heimdallafton 14 mars 2017
Ambassadör Mathias Mossbergs berättade med utgångspunkt från sin djupt intressanta och tankeväckande bok ”I mörka vatten” om ubåtsincidenterna och speciellt de i Hårsfjärden 1982. Hans resonemang pekar ut västmakter bakom incidenter i motsatts till flera kommissioners slutledningar.

Heimdallafton 14 februari 2017
Heimdall Årsmöte. Professor Bernt Ehinger berättade kring ämnet ”Medicinsk historia från Hjärups horisont.” Hjärups horisont syftar på Bengt Lindskog, boende i Hjärup och hans yrkesgärning. Bengt Lindskog harangerades av Ordföranden för sina 50 år i Heimdall.

Heimdallafton 17 januari 2017
”Mina tankar om Skånes framtid.” Reflektioner över Skånes framtid, flärdfritt och tydligt framförda av Skånes nya landshövding, Anneli Hulthén.

Heimdallaftnar m.m. 2016

Heimdalleftermiddag 3 december 2016
Nötknäpparsviten, Malmö Live, med insiktsfull och livfull introduktion av Sixten Nordström.

Heimdallafton 15 november 2016
Lunds Universitets styrelseordförande Jonas Hafström om ”Universitets/Universitetens framtid”. Många tänkvärda tankar, idéer om möjligheter och utmaningar.

Heimdallafton 11 oktober 2016
Juristprofessorn Claes Sandgren, Stockholm. Ordförande för Institutet mot mutor talade kring ämnet ”Är Sverige korrupt?”med intressanta tankar och exemplifieringar.

Heimdallafton 20 september 2016
”Artificiell Intelligens – ett hot mot mänskligheten?” Lundaforskaren Thore Husfeldt talade om framtidens robotar och om den eventuella risken att vi konstruerar maskiner med sådan kombinationsförmåga och sådan fantasi att de tar över.

Heimdallutflykt 27 juli 2016
En spännande utflykt till Limhamns Kalkbrott med bussfärd genom och studium av hela området beledsagade av kunniga ciceroner både vad gäller in formation om Kalkbrottet, dess skapare och Euroc-huset, numera Victoria-huset där vi avåt en god och gemytlig lunch i Restaurang Kalk.

Heimdallafton 10 maj 2016
Professorn i infektionssjukdomar, Björn Olsen, Uppsala höll ett engagerat, kunnigt och viktigt föredrag kring ämnet ”Multiresistenta bakterier – ett hot mot mänskligheten?”.

Heimdallafton 12 april 2016
Huvudnumret var förstås vår medlem och egyptologen Leif Hjärres dramatiskt framförda expertkunskaper om ”Tutankhamon och hans grav” och om Nefertiti och hennes eventuella grav alldeles intill.

Heimdall 125-års Jubileum 5 mars 2016
Sällskapet Heimdall firade sin 125-årsdag på Rådhuset i Malmö den 5 mars 2016. Vårt syskonsällskap Idun bjöd på en världsjurist. Hans Corell fångade de närvarande med insiktsfulla tankar om ”Rättssäkerhet och fred i ett globalt perspektiv”. Jubileumsprogrammet innehöll därutöver tal, musik, sång m.m.

Heimdallafton 9 februari 2016
”Här är ditt liv”-producenten Bengt Roslunds höll ett engagerande, spännande och humoristiskt anförande om vad som kan hända under förberedelserna till direktsänd TV.

Heimdallafton 19 januari 2016
Ordföranden i Malmö Stadsfullmäktige, Kent Andersson berättade om Bakgrunden till Gustaf Cederströms monumentala väggmålning i Malmö rådhus:
Magnus Stenbock i Malmö den 27 september 1709”.

Heimdallaftnar 2015

Heimdallafton 9 december 2015
Julbuffé. Sixten Nordström och nye kyrkoherden i Skanör och Falsterbo Richard Aspegrén bjöd på karamellpresenationer. Spexare från Lund underhöll därefter till allas förtjusning.

Heimdallafton 17 november 2015
Frank Orton talade om Frank Heller – från Lund till Monte Carlo.

Heimdallafton 20 oktober 2015
Per Svensson talade om Anders Zorn – den globaliserade nationalmålaren.

Heimdallafton 29 september 2015
Ambassadören Ingmar Karlsson talade om Samuel Huntingtons ”Clash of Civilizations”.

Heimdallutflykt 31 maj 2015
Utflykt till Malmöhus slott och Skarhults slott.

Heimdallafton 12 maj 2015
Akademiledamoten Jesper Svenbro talade om tolkningen av ett nyligen upptäckt diktfragment av Sapfo och om detta fragments betydelse för förståelsen av framväxten av den grekiska demokratin.

Heimdallafton 14 april 2015
Heimdall förevisades Malmö Live av Ilmar Reepalu.

Heimdallafton 10 mars 2015
Sven Landelius talade om ESS (European Spallation Source). En nyhet var förekomsten av en s.k. Heimdall-karamell, en kortkort presentation av John Peter Nilsson om Nils Dardels ”Den döende dandyn”.