Gamla bilder

Här finns några gamla bilder från Heimdallutflykter på 1950-talet och tidigt 1960-tal. (Man kan välja mellan att öppna filen i webbläsaren genom att klicka på länken eller att ladda ned den genom att trycka på ”Ladda ner”.)

Gamla bilder 1: Skarhult, Trolleholm (1958), Ven (1952)

Gamla bilder 2: Danmark?

Gamla bilder 3: Tekniskt museum, Fru Alstad (1952), Trelleborg, Torup, Skabersjö (1961), Frederikssund, Jægerspris, Kongeegen (1957)

Gamla bilder 4: Trelleborg, Slagelse

Gamla bilder 5: Krapperup (1954)