Styrelsen

Sällskapet Heimdalls styrelse 2020 

Ordförande:
Jur.dr Frank Orton

Sekreterare:
Tekn.dr Henric Åsklund

Kassaförvaltare:
Civilekonom Mats Ring

Gillesmästare:  
Jur.kand, civilekonom Peter Löwegren

Övriga ledamöter:
Civilingenjör, MBA Hans Barenthein
Chefredaktör Staffan Björnberg
Civilingenjör Jan Gyllenbok
Ingenjör Claes von Otter
Docent, jur.dr Martin Sunnqvist

Suppleant:
Professor Ingvar Kärnefelt

Revisorer:
Medicinalråd Per Manhem
Fil.lic. Göran Ternéus

Revisorssuppleant:
Civilekonom Håkan Schmidt

Valberedning:
Verkst. dir. Claes-Erik Nyman, sammankallande
Rektor Lennart Blomqvist
Tekn.dr Jörgen Larsen

Tidigare styrelser