Styrelsen

Sällskapet Heimdalls styrelse 2022 

Ordförande:
Jur.dr Frank Orton

Sekreterare:
Tekn.dr Henric Åsklund

Kassaförvaltare:
Civilekonom Mats Ring

Gillesmästare:  
Jur.kand, civilekonom Peter Löwegren

Övriga ledamöter:
Civilingenjör, MBA Hans Barenthein
Chefredaktör Staffan Björnberg
Civilingenjör Jan Gyllenbok
Ingenjör Claes von Otter
FD, Professor i  biologi Ingvar Kärnefelt

Suppleant:
Revisorer:
Civilingenjör Jan-Olof Olsson
Fil.lic. Göran Ternéus

Revisorssuppleant:
Civilekonom Håkan Schmidt

Valberedning:
MD, FD hc, Docent (kardiologi) Stig Persson, sammankallande
Chefsrådman Tomas Krüger
TD, VDM, docent (bl a socialetik) Gert Nilsson

Tidigare styrelser