Vem var Heimdall?

Varför Heimdall och vem var han?

I anslutning till Sällskapets 125-årsjubileum vårvintern 2016 utkom antologin En kväll i Heimdall. En samling föredrag i lärt sällskap. I sin inledning framhåller dess redaktörer att asaguden Heimdall i den nordiska mytologin tillskrivs attributet att vara överbringare av kultur till människorna. 1)

De konstaterar att Sällskapet Heimdall på liknande sätt har som sin huvuduppgift att förmedla kultur till sina medlemmar och pekar därmed på det sannolika skälet till att Sällskapets stiftare – i tidens nationalromantiska anda – valde just det namnet.

Enligt den nordiska mytologin sände asarna ned Heimdall till människorna för att liksom Prometheus i den grekiska mytologin lära dem att tämja den heliga elden. Han skulle också instruera dem i visdom om runerna och lära dem hantverk och arbetskunskap.

Heimdall är annars asagudarnas väktare och har sin boning vid bron Bifrost, som förbinder Asgård med Midgård, dvs asagudarnas värld med människornas. Hans väktaregenskaper är förträffliga. Han behöver mindre sömn än en fågel, ser hundra mil dag som natt och kan höra gräset växa på marken och ullen på fåren. Han är dessutom rådklok och kan förutsäga framtiden.

Om hans börd finns olika teorier. Enligt en av dem sägs han vara son till Oden och ha nio jungfruliga mödrar, nämligen Ägirs och Rans döttrar vattenvågorna, inklusive Hefring och Bylgia, vari åtminstone en amatöretymolog spårar orden ”hävning” och ”bölja”, samt Kolga, som ju gett namn åt ett välkänt hus i Malmö hamn.

Bron Bifrost är den förnämsta av broar. Den identifieras med regnbågen trots att den bara har tre färger, varav den röda brinner av eld.

Det förtjänar att tilläggas att Heimdall-brodern och sedermera lektorn vid Malmö Latinskola Birger Pering, som blev medlem 1942, året dessförinnan disputerade vid Lunds universitet på den akademiska doktorsavhandlingen Heimdall. Religionsgeschichtliche Undersuchungen zum Verständnis der altnordischen Götterwelt.

Ännu mer om Heimdall

finns att läsa här.


Fotnot
1) Gudens namn skrivs ibland med ett och ibland med två l. Sällskapet stavar sitt namn med två l.