Medlemskap

Är Du intresserad att bli medlem i Sällskapet Heimdall?

  • Måhända känner Du någon som redan är medlem. Kontakta gärna den eller de personerna, ställ frågor och indikera Ditt intresse.

Vi är idag ca 200 medlemmar.
Varje termin anordnas ett antal möten (två-fyra möten) med föredrag samt därtill en del kulturella aktiviteter, t ex konsertbesök. Vi träffas på tisdagar, normalt i Malmö.
Årsavgiften är 200 kr.