AKTUELLT

Digitaliserade böcker

År 1969 gav Caesar Christensen ut boken Heimdall 1891-1968, och år 1997 gav Jan Svensson (Gyllenbok) ut boken Heimdall 1891-1997. Dessa böcker, som innehåller oerhört mycket intressant material om Sällskapet Heimdalls historia och verksamhet, finns tillgängliga digitalt. Se fliken Bibliotek, Digitaliserade böcker, eller följ denna länk.

Program hösten 2019

Medlemmar får detaljerad information via e-post.

Heimdallafton den 11 september 2019 kl. 17.30

i Frimurarnas hus på Isak Slaktares gata 1 vid Stortorget i Malmö:
Gemmologen Jan Asplund om diamanter.

Observera! På grund av lokalbyte är datum för resten av höstens sammankomster ännu inte fastställda.

Heimdallafton

Vår medlem Kjell Barlöw om organdonation och transplantation

Heimdallafton

Justitierådet Göran Lambertz om ”Högsta domstolen inifrån”