AKTUELLT

Digitaliserade böcker

År 1969 gav Caesar Christensen ut boken Heimdall 1891-1968, och år 1997 gav Jan Svensson (Gyllenbok) ut boken Heimdall 1891-1997. Dessa böcker, som innehåller oerhört mycket intressant material om Sällskapet Heimdalls historia och verksamhet, finns tillgängliga digitalt. Se fliken Bibliotek, Digitaliserade böcker, eller följ denna länk.

Program hösten 2019

Medlemmar får detaljerad information via e-post.

Observera! På grund av lokalbyte är datum för höstens sammankomster ännu inte fastställda.

Heimdallafton

Gemmologen Jan Asplund om diamanter

Heimdallafton

Vår medlem Kjell Barlöw om organdonation och transplantation

Heimdallafton

Justitierådet Göran Lambertz om ”Högsta domstolen inifrån”