AKTUELLT PROGRAM

Medlemmar får detaljerad information via e-post.
Programinformation per september 2022:

11 oktober
Ambassadören Jonas Hafström inför höstens val i USA,

8 november
Advokatordföranden Sven Unger om Alf Henrikson,:
 
6 december
Ambassadören Charlotte Wrangberg om någon variant av dansk-skånsk-svenska relationer.

Mötesplats är restaurang Wega, Malmö Museum.
Baren öppnar kl 17.30 för mingel och vi sätter oss till bords kl 18.30.

Förströelse i Corona-tid