AKTUELLT

Digitaliserade böcker

År 1969 gav Caesar Christensen ut boken Heimdall 1891-1968, och år 1997 gav Jan Svensson (Gyllenbok) ut boken Heimdall 1891-1997. Dessa böcker, som innehåller oerhört mycket intressant material om Sällskapet Heimdalls historia och verksamhet, finns tillgängliga digitalt. Se fliken Bibliotek, Digitaliserade böcker, eller följ denna länk.

Program 2019

Medlemmar får detaljerad information via e-post.

Heimdallafton tisdagen den 14 maj 2019

äger rum på restaurang Chilla & P på Medeon, Malmö:

Generalsekreteraren Jan-Sture Karlsson om Sällskapet Idun och dess verksamhet.

Heimdallafton tisdagen den 4 juni 2019

Ambassadören Hans-Gunnar Adén: Mitt liv som munk – en diplomat berättar.

Heimdallafton tisdagen den 27 augusti 2019

Gemmologen Jan Asplund om diamanter

Heimdallafton tisdagen den 24 september 2019

Vår medlem Kjell Barlöw om organdonation och transplantation

Heimdallafton tisdagen den 22 oktober 2019

Justitierådet Göran Lambertz om ”Högsta domstolen inifrån”