AKTUELLT

Förströelse i Corona-tid

Digitaliserade böcker

År 1969 gav Caesar Christensen ut boken Heimdall 1891-1968, och år 1997 gav Jan Svensson (Gyllenbok) ut boken Heimdall 1891-1997. Dessa böcker, som innehåller oerhört mycket intressant material om Sällskapet Heimdalls historia och verksamhet, finns tillgängliga digitalt. Se fliken Bibliotek, Digitaliserade böcker, eller följ denna länk.

Program

Medlemmar får detaljerad information via e-post.

Information per mars 2022:

När nu det mesta av pandemirestriktioner hävts, är det förstås dags att återuppta Heimdalls sammankomstverksamhet. Så här ser planen för våren ut.

Tisdagen den 22 mars. Årsmöte och föredrag av vår medlem, LTH-professorn Kalle Åström, under rubriken ”AI- ett hot mot mänskligheten?”, som vanligt efter mingel och måltid. Inbjudan med närmare detaljer och årsmöteshandlingar kommer inom kort.

Tisdagen den 19 april (första dagen efter påsk). Före chefen för Nobelstiftelsen m m Micha Sohlman med minst sagt gedigen rysk bakgrund talar under rubriken ”EU och Ryssland”, dvs om nu inte utvecklingen ute i världen ger anledning till någon ändring.

Tisdagen den 10 maj. Professorn i visuell kommunikation Gunnar Krantz underhåller under den preliminära rubriken ”Tecknade serier förr och nu – och något om seriestaden Malmö”.

Lördagen den 28 maj. HLK, vårt brodersällskap på andra sidan Sundet, meddelar: ”For god ordens skyld meddeles hermed, at HLK påtænker at afholde fælles (gemensam) sommerudflugt for Heimdall og HLK lørdag d. 28. maj 2022. Emnet bliver Frue Kirke (Domkirken), Universitet, Bispegården og det gamle Råd- & Domhus, således at vi bliver fri for busrejse og længere transport. Vi ser frem til atter at kunne ses med hverandre.” Det kan nämnas att Heimdall avvaktar svar på förslag av styrelsemedlemmen Staffan Björnberg att på ett eller annat sätt inkludera ett beskådande av Dronning Margrethes smycken, som då kommer att vara utställda ut på Amalienborgs museum.