AKTUELLT

Förströelse i Corona-tid

Digitaliserade böcker

År 1969 gav Caesar Christensen ut boken Heimdall 1891-1968, och år 1997 gav Jan Svensson (Gyllenbok) ut boken Heimdall 1891-1997. Dessa böcker, som innehåller oerhört mycket intressant material om Sällskapet Heimdalls historia och verksamhet, finns tillgängliga digitalt. Se fliken Bibliotek, Digitaliserade böcker, eller följ denna länk.

Program hösten 2020

Medlemmar får detaljerad information via e-post.

Sammankomsterna äger rum på Börshuset i Malmö, Skeppsbron 2, Malmö.

Tisdagen den 15 september 2020 kl. 18.30: Virologen och lundaöverläkaren Anders Widell: Coronan – en virolog berättar och svarar på frågor.