AKTUELLT

Digitaliserade böcker

År 1969 gav Caesar Christensen ut boken Heimdall 1891-1968, och år 1997 gav Jan Svensson (Gyllenbok) ut boken Heimdall 1891-1997. Dessa böcker, som innehåller oerhört mycket intressant material om Sällskapet Heimdalls historia och verksamhet, finns tillgängliga digitalt. Se fliken Bibliotek, Digitaliserade böcker, eller följ denna länk.

Program hösten 2019

Medlemmar får detaljerad information via e-post.

Heimdallafton tisdagen den 19 november 2019

F.d. justitierådet Göran Lambertz: ”Högsta domstolen inifrån”. Medeon-huset, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö.

Observera! På grund av lokalbyten är datum för resten av höstens sammankomster ännu inte fastställda.