AKTUELLT

Digitaliserade böcker

År 1969 gav Caesar Christensen ut boken Heimdall 1891-1968, och år 1997 gav Jan Svensson (Gyllenbok) ut boken Heimdall 1891-1997. Dessa böcker, som innehåller oerhört mycket intressant material om Sällskapet Heimdalls historia och verksamhet, finns tillgängliga digitalt. Se fliken Bibliotek, Digitaliserade böcker, eller följ denna länk.

Program våren 2020

Medlemmar får detaljerad information via e-post.

Det nya årets första sammankomst äger rum på Börshuset i Malmö. Visar det sig att detta fungerar såväl Börshuset som Heimdall till belåtenhet, kommer det att vara vår fasta punkt hela våren enligt följande.

Tisdagen den 28 januari: Då talar vår medlem Otto Paulsen, som enligt egen utsago vistats och verkat som läkare på plats vid mer än 30 tillfällen. Rubrik: Färöarna – “världens vackraste öar”?

Tisdagen den 18 februari: Årsmöte och föredrag av Malmös tidigare stadsantikvarie Anders Reisnert om tre “urgamla” skolor med anknytning till nog rätt många medlemmar, nämligen Katte i Lund, Malmö Latinskola och Ystads läroverk.

Tisdagen den 10 mars: Horace Engdahl talar om Lyx som moraliskt och politiskt problem från antiken till våra dagar, vilken rubrik dock med Horace redan lämnade medgivande kommer att omformuleras att förhoppningsvis låta något snärtigare. Men inte nog med det. Om Malmö museum är med på noterna – och vår medlem Göran Larsson, som ju varit museichef där, tror sig kunna fixa det – ses de medlemmar som så önskar redan på eftermiddagen på museet och får höra Horace tala om en av sina ryska favoritmålare, nämligen Boris Kusto-diev (jag har hört honom tala om detta ämne helt utan det lätt arroganta sätt som många annars nog förknippar med åtminstone hans TV-framträdanden i Akademisammanhang) och får dessutom se två Kustodiev-tavlor ur museets “baltiska samling”, som inte ens Horace tidigare kände till, varpå vi vandrar till “sammankomst i ordinarie ordning” på Börshuset.

Tisdagen den 21 april: Vår medlem Kjell Barlöv håller det föredrag om organ-donationer och transplantationer som egentligen var tänkt till början av den nu gångna hösten. Chefen för Lunds thorax-transplantationer, vår medlem Richard Ingemansson, är vidtalad att kommentera och komplettera.

Tisdagen den 19 maj: Nobelstiftelsens tidigare mångårige chef, statssekreteraren m m Michael Sohlman, besöker oss. Vi har ännu inte kommit överens om han skall tala om Nobelstiftelsen eller om sina yrkeserfarenheter på hög nivå (eller kanske om båda dessa ämnen) men däremot – uttryckligen – inte om stiftelsens nyliga verkande relativt Svenska akademien.

Lördagen den 13 juni: Bussutflykt till och runtom i Köpenhamn under proffsig ledning med ett stopp vid lämplig tidpunkt, då Det Kongeliges chef under 18 år, Michael Christiansen, berättar om tillkomsten av Skuespillernes Hus och Köpenhamns opera, ett mer dramatiskt ämne än man kanske tror (jag har hört också detta tidigare).