AKTUELLT

Förströelse i Corona-tid

Digitaliserade böcker

År 1969 gav Caesar Christensen ut boken Heimdall 1891-1968, och år 1997 gav Jan Svensson (Gyllenbok) ut boken Heimdall 1891-1997. Dessa böcker, som innehåller oerhört mycket intressant material om Sällskapet Heimdalls historia och verksamhet, finns tillgängliga digitalt. Se fliken Bibliotek, Digitaliserade böcker, eller följ denna länk.

Program hösten 2021

Medlemmar får detaljerad information via e-post.

Information per den 15 oktober 2021:

Nu rullar sällskapets verksamhet i gång så smått, bl a i hopp att inte pandemin själv eller myndigheterna kommer att spela oss ytterligare spratt.

Tidigare har flaggats för att Mats Svegfors kommer tisdagen den 9 november och då talar om något med lundensisk anknytning. Ännu är inte slutligt bestämt var i Lund vi skall ses.

Därefter blir det tisdagen den 7 december världspianisten Peter Jablonski med sin gamle examinator Sixten Nordström som introduktör och inemellan också intervjuare. Sammankomsten kommer att äga rum på Musikhögskolan i Malmö, där det finns en tillräckligt bra flygel och måltiden kan ordnas genom catering.

Så följer tisdagen den 18 januari Nobelstiftelsens förre chef Michael Sohlman med ännu inte bestämd rubrik och tisdagen den 15 februari årsmöte med vår medlem Kjell Barlöw, som äntligen får hålla sitt flera gånger uppskjutna föredrag om ”Organdonation och transplantationskirurgi”, förhoppningsvis med Lunds thoraxkirurgiske chef, vår medlem Richard Ingemansson som ”bisittare”. Var dessa båda sammankomster kommer att äga rum är emellertid fortfarande skrivet i stjärnorna i och med att restaurangen i Börshuset i Malmö i vart fall f n inte kommit i gång.

Det säger sig självt att vi räknar med att ingen som tror sig möjligen vara covid-smittandes kommer att delta.