AKTUELLT

Digitaliserade böcker

År 1969 gav Caesar Christensen ut boken Heimdall 1891-1968, och år 1997 gav Jan Svensson (Gyllenbok) ut boken Heimdall 1891-1997. Dessa böcker, som innehåller oerhört mycket intressant material om Sällskapet Heimdalls historia och verksamhet, finns tillgängliga digitalt. Se fliken Bibliotek, Digitaliserade böcker, eller följ denna länk.

Program hösten 2018 och våren 2019

Medlemmar får detaljerad information via e-post.

Heimdallafton tisdagen den 15 januari 2019

Projektdirektören Emil Sjörup om bilder av Dragoner och husarer vattnande sina hästar vid förra sekelskiftet, med musikinslag av medlemmar av husartroppens i Malmö musikkår.

Årsmöte och Heimdallafton tisdagen den 12 februari 2019

Översättarförbundets tidigare ordförande, fil. dr Lars-Erik Blomqvist talar om Översättandets vedermödor.

Obs. att denna och följande sammankomster inte kommer att äga rum på Översten.

Heimdallafton tisdagen den 12 mars 2019

Musikvetaren Cajsa Stomberg Lund: Musikarkeologiskt strövtåg.

Heimdallafton tisdagen den 9 april 2019

Historieprofessorn Kristian Gerner: Königsberg och Sankt Petersburg – en jämförelse.

Heimdallafton tisdagen den 14 maj 2019

Generalsekreteraren Jan-Sture Karlsson om Sällskapet Idun och dess verksamhet.

Heimdallafton tisdagen den 4 juni 2019

Ambassadören Hans-Gunnar Adén: Mitt liv som munk – en diplomat berättar.