AKTUELLT PROGRAM

Medlemmar får detaljerad information via e-post.
Programinformation per mars 2023:

2023-03-28
Idéhistorieprofessorn Svante Nordin, mångårig vice ordförande i Frans G. Bengtsson-sällskapet, talar under om författaren Frans G. Bengtsson under rubriken ”Frans G. Bengtsson – älskad och hatad”.

2023-04-25
Ekonomiprofessorn Lars Calmfors talar under rubriken ”50 år mellan forsning och politik”.

2023-05-30
Advokaten Nils Hyllienmark talar under rubriken ”Nimis efter Lars Vilks”.

202307-01
Bussutflykt
 med det danska brodersällskapet HLK till Övedskloster, där hovjägmästaren Otto Ramel tar emot, guidar runt slottet och håller ett anförande om jakt.

2023-08-29
Biologiprofessorn Susanne Åkesson talar under rubriken
”Hur hittar flyttfåglarna? Om de senaste vetenskapliga rönen”

2023-09-19
Kriminologen Jerzy Sarnecki
talar under rubriken
”Brottsutvecklingen i Sverige”

Vanligen hålls möte på Restaurang Smak vid Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7, 211 46 Malmö.
Vänligen kontrollera mötesplats i e-posten.
Baren öppnar kl 17.30 för mingel och vi sätter oss till bords ca kl 18.30.

Ytterligare programpunkter kan tillkomma under sommaren och hösten 2023.

.

Förströelse i Corona-tid