Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kr.

Medlemsavgiften betalas till sällskapets bankgirokonto 545-0028.