Fritz Kärfves målning

Ett utsnitt av Fritz Kärfves målning betitlad ”En kväll i Heimdall” från 1921 fungerar som vinjett till alla sidor här på Heimdall hemsida.

Målningen i sin helhet och information om vilka personer som är avbildade återfinns under Heimdallaftnar m.m. Rapporter.