Sällskapets vapensköld

Med invalet i februari 2013 av den engagerade heraldikern Henric Åsklund som medlem av Sällskapet Heimdall och numera dess sekreterare kom frågan om ett heraldiskt vapen upp på sällskapets dagordning.

På hans initiativ och styrelsens uppdrag presenterades i slutet av 2015 ett av den danske hovheraldikern Ronny Andersen framtaget förslag, som styrelsen den 6 februari 2016 beslöt begära registrerat ”i svenska och skandinaviska vapenregister”.

Heraldiskt beskrivs vapnet på detta sätt ”I silver en av bågsnitt bildad röd bjälke åtföljd nedan av ett rött avslitet griphuvud krönt av en krona av guld”. Se bild till höger.

Griphuvudet med dess krona är förstås hämtat från Malmös stadsvapen liksom bågsnittets och bakgrundens färger i rött och silver.

Själva bågsnittet skall ge associationer till en bro. Det passar ju bra med tanke på Öresundsbron men också därför att en bro ju så tydligt markerar god kontakt människor emellan, ett angeläget ändamål för Sällskapet Heimdall.

En bro passar emellertid särskilt väl som symbol för ett sällskap med namnet Heimdall. Enligt den nordiska mytologin var ju Heimdall bl a asagudarnas väktare och hade sin boning vid foten av Bifrost, den bro som förband deras värld med människornas.

Att Bifrost dessutom enligt gammalt associeras med regnbågen gör ju i och för sig inte saken sämre i en tid, då regnbågen kommit att så starkt förknippas med tolerans och symbol för de annorlunda. En skillnad är förstås att Heimdall-vapnets bro redan av heraldiska skäl inte är i regnbågens alla färger utan malmöitiskt röd på vit botten.

Frank Orton