Förströelse i Corona-tid

Bakgrunden till det sällskapliga experimentet ”Corona-underhållning” har varit Heimdalls ledstjärna ända sedan 1891 års stadgar – ”angenäm samvaro”.

Det Heimdalls medlemmar nog allra mest uppskattar, mer än goda måltider och högklassiga föredrag, har i vart fall på senare tid nog varit just den angenäma samvaron på våra sammankomster, i och för sig understödd av innehållsrik deltagarförteckning, läsbara namnbrickor, småbord i st f långbord, platsbyten och lättsamt hållna rapporter i efterhand.

Riklig tid för mingel har varit en grundlinje och ett credo. För många av oss, som efter ett oftast mycket rikt arbetsliv fått finna oss till rätta med mindre av yrkesmässiga möten, har Heimdalls sammankomster (i sanningens och ödmjukhetens namn jämte andra föreningars) i någon mån inneburit ett månatligt surrogat.

Och så vips – mötesförbud och social distansering. Det var i denna situation som tanken uppkom att invitera medlemmarna till Heimdall-kommunikation via Nätet. Efter en viss trevande inledning har bidragen flödat in. Av de mest skiftande slag, högt och lågt, lustigt och lärt, på sitt sätt kanske ganska väl speglande vår diversifierade medlemskader och hur det väl låter när vi minglar runt på våra sammankomster.

Egentligen är det bara en kategori bidrag som inte vidareförmedlats och det är de riktigt pixelstinna bidragen, som medlemmarnas ep-teknik inte alltid klarar av. Censur tillämpas alltså inte och diversifieringen blir därefter i linje med maximen Ingen gillar allt men alla gillar något. Förhoppningsvis. Och så är det ju så praktiskt – gillar man inte, finns alltid knappen Delete. Eller möjligheten att inte ens öppna utskicket, när det dyker upp.

Till slut – ett par medlemmar har haft någon invändning mot rubriken Corona-underhållning. Därför används nu i stället som övergripande rubrik Förströelse i Corona-tid.