Sällskapet Heimdalls hemsida

Sällskapet Heimdall bildades i Malmö i slutet av 1800-talet. Sedan dess har vi bjudit våra medlemmar på trivsam samvaro, föredrag, konst, musik och utflykter.

Förutom på sommaren träffas vi normalt en gång i månaden, oftast tisdagar. Nu brukar det komma mellan 40 och 60 personer, gäster inräknade.

Vi börjar då med mingel under en timme, som möjliggör flexibel ankomsttid. Sedan blir det en nästan alltid mycket uppskattad måltid, följt av kaffe, kaka och föredrag.

En förteckning på de senaste årens föredrag samt utförliga rapporter från 2015 och framåt hittar Du under fliken ”Heimdallaftnar”.

Hur man kan bli medlem redovisas under fliken ”Medlemskap”. Årsavgiften är sedan ett bra tag satt till 200 kr, flik ”Medlemsavgift” .

Närmare om Heimdall, Heimdalls historia och om kontakten med våra syskonsällskap i Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Örebro finns också att läsa under olika flikar.

Styrelsens sammansättning finner Du under fliken ”Styrelsen”.

Vill Du ha personlig kontakt, en fråga eller lämna ett meddelande, kan klicka Du på Kontakta oss.

Mycket sällskapliga hälsningar,

Frank Orton
Ordförande