Medlemsnål

SÄLLSKAPET HEIMDALLS MEDLEMSNÅL
Nålen föreställer den bro, som finns i Sällskapets nya vapen, 

alluderande inte bara på Öresundsbron utan också och inte minst på Bifrost, bron från den vanliga världen till asarnas boning med ju just Heimdall som broväktare. Vartill kommer att en bro ju är en inte bara i största allmänhet så sympatisk symbol.

Den är så särskilt passande för ett sällskap, vars uppgift är att till angenäm samvaro sammanföra personer med olika yrkesbakgrund och skilda kulturella intressen. Tanken är att denna nål också i vardagslag skall kunna tjäna som såväl ett tydligt igenkänningstecken för de invigda som speaking piece med nyfikna.

Heimdall-nålen distribuerades till samtliga deltagande medlemmar under Årsmötet 2017. Med så många i lokalen gick det inte att dekorera individuellt utan detta i och för sig så ansvarsfulla värv överläts till de närvarande själva, som under glada tillrop och diverse praktiska svårigheter fick dekorera varandra.

Medlemsnålens motiv finns förutom i Sällskapets Vapensköld också illustrerat på en för år 2017 framtagen s k Roll-up.