Lista på föredrag i Heimdall 2005-2018

Föredrag i Sällskapet Heimdall från sept 2005 till 2018
(se fr.o.m. 2019 enbart innehållsförteckningen till rapporterna här
(H anger medlemskap i Heimdall)

20181204 Sixten Nordström (H) kåserade – bl.a. i anledning av Bergman-året 2018 – under rubriken ”Mitt år med Bergman på Malmö stadsteater”.

20181106 MFF-ordföranden Håkan Jeppsson, koncernchef i Inwido, fönster- och dörrtillverkare med 35 fabriker och cirka 4 000 anställda i norra Europa, talade under rubriken ”Malmö FF – lag, bolag, samhällsaktör”.

20181009 Sveriges ambassadör i Köpenhamn Fredrik Jörgensen om Öresundsintegrationen – utmaningar och möjligheter.

20180925 F.d. justitierådet och professorn Bertil Bengtsson, Uppsala, besökte oss och talade under rubriken Vårt dåliga samvete – samerna och svensk lag.

20180904 Förre SAOB-redaktören och studenten från Malmö Latinskola Lars Svensson talade om Malmös kanaler och kanalbroar.

20180804 Utflykt till Söderslätt och Wollsjö säteri i Piratens spår

20180609 Utflykt med HLK i Frederiksberg

20180529 “Läget inför valet.” Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson, valforskare och under flera år föreståndare för välkända SOM-institutet vid Göteborgs universitet, talade om val och väljarbeteende i Sverige och om vad alla bör känna till inför 2018 års riksdagsval.

20180502 Förre karnevalsgeneralen och legendariske studentaftonsutskottsordföranden och Lisebergsnöjeschefen, advokaten Eric Owers talade under rubriken Från Lund till Liseberg.

20180403 F.d. statsfrun och f.d. chefsintendenten på Bukowskis Louise Lyberg talade över ämnet Konsten att skilja falsk konst från äkta.

20180213 ”Hur tänker de i Peking? Om Kinas säkerhetspolitik i historisk belysning” Ambassadören Lars Peter Fredén

20180116 ”3D-kopiering” Professor Olaf Diegel

20171107 ”Star for life” & ”Uppstart Malmö” Entreprenören Dan Olofsson

20171010 ”Rysslands kulturella egenart” Professor Magnus Ljunggren

20170905 ”Försvarets tolkskola” Jur dr Frank Orton – H

20170729 Utflykt till bl a Skanörs & Falsterbos borgruiner Prof Sten Skansjö – H & univ.lektorn Gert Jeppsson – H

20170523 ”Slumpen- finns den?” Chalmersprofessorn Peter Jagers

20170425 ”Hitchcock à la Carte – ett varumärke med rondör” Professorn Jan Olsson, Stockholm

20170314 ”Ubåtsincidenterna i aktuell belysning” Ambassadören Mathias Mossberg, Stockholm

20170214 ”Medicinsk historia från Hjärups horisont” Professor Berndt Ehinger, Lund

20170117 ”Mina tankar om Skånes framtid” Landshövdingen Anneli Hulthén, Malmö

20161203 ”Nötknäpparsviten” – konsert i Malmö Live m introd. av Musikdirektören Sixten Nordström – H

20161115 ”Lundauniversitetets framtid” & presidentvalet i USA Ambassadören Jonas Hafström – H

20161011 ”Är Sverige korrupt?” Professorn Claes Sandgren, Stockholm

20160920 ”Artificiell intelligens – ett hot mot mänskligheten?” Professorn Thore Husfeldt, Lund

20160727 ”Limhamns kalkbrott” – utflykt med inlägg av bl a Christian Hjort – H  & Gert Jeppsson – H

20160510 ”Multiresistenta bakterier och zikavirus” Professorn Björn Olsen, Uppsala

20160412 ”Tutankhamon och Nefertiti” Egyptologen Leif H Hjärre – H

20160305 ”Rättsstaten – en förutsättning för fred och säkerhet” Ambassadören Hans Corell, Stockholm

20160209 ”TV-programmet ’Här är ditt liv’ ” TV-producenten Bengt Roslund – H

20160119 ”Måns Bock – historien om en tavla” Stadsfullmäktigeordf Kent Andersson – H

20151209 ”Lundaspexarna” – julbuffé, också m ego-anförande av Musikdirektören Sixten Nordström – H

20151117 ”Frank Heller – från Lund till Monte Carlo osv” Jur dr h c Frank Orton – H

20151020 ”Anders Zorn – den globaliserade nationalmålaren” Kulturredaktören Per Svensson – H

20150929 ”Samuel Huntingtons ’Clash of Civilizations’ ” Ambassadören Ingmar Karlsson – H

20150512 ”Ny syn på Sapfo och den grekiska demokratin” Akademiledamoten Jesper Svenbro

20150414 ”Malmö Live – en viktig mötesplats” inkl studiebesök Kommunalrådet Ilmar Reepalu – H

20150310 ”ESS – vad, varför, när?” VDn Sven Landelius, Lund

20150209 ”Patrick Modiano – 2014 års Nobelpristagare i litteratur” Professorn Anders Palm, Dalby

20141117 ”70 år med universitet och högskolor” Universitetskanslern Carl Gustaf Andrén, Lund

20140514 ”Baltiska utställningen och trekungamötet” Museichefen Göran Larsson, Lund

20140211 ”Landshövdingens väg och vardag” Landshövdingen Margareta Pålsson, Malmö

20131110 ”Lunds historia de senaste 150 åren” Professorn Sverker Oredsson – H

20130921 ”Hur bygger vi staden?” Stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson, Malmö

20130227 ”Från framgångsrik industristad till ledande miljöstad” Kommunalrådet Ilmar Reepalu – H

20121205 ”Tro och vetande – det gamla vanliga och kan vi komma vidare” Biskopen Antje Jackélen

20121024 ”Helikes utplånande 378 f Kr” Professorn Jerker Blomquist – H

20120918 ”Slaget på Reden den 2 april 1801” Författaren Fredrik Boris-Möller

20120312 ”Handelsresande i mänskliga rättigheter” Förre DO Frank Orton – H

20120216 ”ESS, Max IV och Lunds universitet” F statsrådet Allan Larsson

20111107 ”Granne med ondskan” Professorn Sverker Oredsson – H

20110414 Svensk och internationell säkerhetspolitik” Översten Bo Pellnäs

20110216 ”Att skriva memoarer” Professorn Lars Lönnroth, Göteborg

20101208 ”Sveriges statsministrar” Chefredaktören Per T Ohlsson, Malmö

20101108 ”Genialitet i konsten” Professorn Nils Tryding

20101011 ”Europa och turken” Ambassadören Ingmar Karlsson – H

20100420 ”Trettio år med Piraten” Bokförläggaren Daniel Hjorth – H

20091104 ”Svenskar i Kina genom tre sekler” Docenten Ingvar Ottosson – H

20090929 ”Spår av danska arkitekter i Skåne” Seniorforskeren Claus M Smidt

20090422 ”Att bygga verksamheter i Ostindiska kompaniets tjänst” Generalkonsuln Carsten Dencka Nielsen

20090211 ”När Skåne blev danskt, respektive svenskt”  Professorn Sten Skansjö – H

20081212 ”När Sibelius kom till Malmö” Musikbibliotekarien Paul-Christian Sjöberg
– H

20081105 ”Min morfar, Erik Axel Karlfeldt”  Civilingenjören Hans Barenthein – H

20080929 ”Vad kan vi lära av Kreugerkraschen och andra finansiella kriser?”   Redaktören Henric Borgström, Lund

20080414 ”Konsten att få rätt” Professor Birger Bergh – H

20080204 ”Mina krigsupplevelser”  Civilingenjören Stefan Zablocki – H

20071022 ”Upplysningens natt”  Professorn Gunnar Broberg

20070423 ”Guld i mund –tandvårdens utveckling under hundra år” Professorn Per-Olof Glantz
– H

20070226 ”Vad händer i Kina?” Riksbanksdirektören, professorn Peter Stenkula

20061108 ”Kan man lita på vetenskapen?” Professorn Germund Hesslow – H

20060118 ”Uppåkrafynden” Professorn Lars Larsson

20060329 ”Är vi ensamma?” Professorn Arne Ardeberg

20060216 ”Om Ingemar Hedenius” Professorn Svante Nordin, Lund

20051208 ”Bakom kulisserna på Nobelmiddagen” Generalkonsuln William Marschall

20051101 ”Vår bild av det moderna Malmö” Professorn Kjell-Åke Modéer – H

20050930 ”Aktuella problem i medicinsk etik” Professorn Göran Hermerén, Lund