BYGGARBETSPLATS LOGG

inlägg

15 maj Rekognosering på byggplatsen och materiallagret för Tema och strukturval.

16 maj en grundstruktur skapad och ett Tema valt med möjlighet till flikar och widgets och där  lämplig bild kan läggas in   Bacup av grundstrukturen skapad