Sällskapet Heimdalls styrelse 2019

Sällskapet Heimdalls styrelse 2019 

Ordförande:
Jur.dr Frank Orton

Sekreterare:
Tekn.dr Henric Åsklund

Kassaförvaltare:
Ingenjör Jan-Åke Svensson

Gillesmästare:  
Jur.kand, civilekonom Peter Löwegren

Övriga ledamöter:
Civilingenjör, MBA Hans Barenthein
Chefredaktör Staffan Björnberg
Rådmannen, jur.dr Martin Sunnqvist
Civilingenjör Jan Gyllenbok
Civilekonom Stig Borné

Revisorer:
Veterinär Peter Melinder
Kyrkoherde Peter Mårtensson

Revisorssuppleant:
Civilekonom Håkan Schmidt