Sällskapet Heimdalls styrelse 2014

Sällskapet Heimdalls styrelse 2014

Ordförande:

Eleftherios Sotiriou

Vice ordförande:

Frank Orton

Sekreterare:

Lars Ramklint

Kassaförvaltare:

Jan-Åke Svensson

Gillesmästare: 

Claes-Erik Nyman

Övriga ledamöter:

Hans Barenthein

Daniel Hjorth

Per Anders Ivert

Jörgen Larsen.