Verksamhetsberättelse 2014


Verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen för Sällskapet Heimdall får härmed avge berättelse över verksamheten under år 2014.

Sällskapets styrelse har efter valen vid årsmötet den 11 februari 2014 bestått av Eleftherios Sotiriou, ordförande, Frank Orton, vice ordförande, Lars Ramklint, sekreterare, Claes-Erik Nyman, gillesmästare, Jan-Åke Svensson, kassör, Hans Barenthein , Daniel Hjorth,  Per Anders Ivert och Jörgen Larsen.

Revisorer har varit Peter Melinder och Peter Mårtensson med Håkan Schmidt som suppleant.

Valberedningen har utgjorts av Gert Jeppsson, ordförande, Jan Gyllenbok och Jan O Mattsson.

Styrelsen har haft fyra sammanträden.

Sällskapet har genomfört följande aktiviteter:

Vid årsmötet gästades Sällskapet av Skåne läns landshövding Margareta Pålsson, som berättade under titeln: ”Från skolan i Kärreberga till Residenset i Malmö – Landshövdingens väg och vardag”. Bortgångna medlemmars minne tecknades av professor Sven-Anders Söderpalm.

Den 7 april besöktes Malmö Rådhus, där kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson välkomnade och bl a gav oss möjlighet se Fritz Kärfves målning ” En afton i Heimdall”.

Sällskapets hedersmedlem, universitetslektor Gert Jeppsson, berättade om kungaporträtten i Landstingssalen.

Vid mötet den 14 maj medverkade museichefen Göran Larsson med ett föredrag om ”Malmö 1914 – Baltisk utställning och trekungamöte”.

Den traditionella utflykten tillsammans med HLK var planerad att gå till Stevns, men inställdes på grund av lågt intresse från de danska medlemmarna.

Hösten inleddes med gemensamt konsertbesök hos Malmö Symfoniorkester, vars tidigare VD Dragan Buvac introducerade såväl orkestern som konsertprogrammet.

För tredje året i rad var årets sista möte förlagt till Domkyrkoforum i Lund, detta år med förre universitetskanslern och universitetsrektorn, professor Carl-Gustaf Andrén som föredrags-hållare med titeln: ”Att förverkliga visioner, 70 år med universitet och högskolor”. En till oktober planerad utflykt till Skanör i flyttfågelstid inställdes på grund av få anmälningar.

Sällskapet  var genom sin ordförande företrätt vid Foreningen Andvakes 150 årsjubileum i Oslo den 5 november och har tillsammans med brodersällskapen i Örebro och Göteborg varit  inbjudet och företrätt av sin vice ordförande deltagit i möte arrangerat av Sällskapet IDUN.

Sällskapets ekonomi är stark, vilket framgår av kassaförvaltarens separata berättelse.

Styrelsen har beslutat om inval av elva nya medlemmar. Antalet betalande medlemmar var likväl i stort sett oförändrat ca 120.

Malmö i januari 2015

STYRELSEN