Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse för 2013

Styrelsen för Sällskapet Heimdall får härmed avge berättelse över verksamheten under år 2013.

Sällskapets styrelse har efter valen vid årsmötet den 27 februari bestått av Eleftherios Sotiriou, ordförande, Lars Ramklint, sekreterare, Claes-Erik Nyman, gillesmästare, Jan-Åke Svensson, kassör, Hans Barenthein , Daniel Hjorth,  Per Anders Ivert, Jörgen Larsen, Frank Orton  och som suppleant Gert Jeppsson.

Revisorer har varit Peter Melinder och Peter Mårtensson med Håkan Schmidt som suppleant.

Valberedningen har utgjorts av Bengt Lindskog, ordförande, Jan Gyllenbok och Jan O Mattsson.

Styrelsen har haft tre sammanträden.

Sällskapet har genomfört följande aktiviteter:

Vid årsmötet den 27 februari gästades Heimdall av Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu som talade över ämnet: ”Från framgångsrik industristad till ledande miljöstad.”

Torsdagen den 14 mars besöktes konserten med Malmö Symfoniorkester efter introduktion av Paul-Christian Sjöberg.

Aprilmötet inställdes då föredragshållaren av familjeskäl tvingats lämna sent återbud.

Under våren besökte under vår hedersmedlem Bengt Lindskogs värdskap grupper av Heimdallmedlemmar Livets Museum i Lund.

Tillsammans med ett 40-tal medlemmar av brodersällskapet HLK gjordes den 1 juni en bussutfärd i Skåne med bl a besök vid utgrävningarna i Uppåkra, Dalby och Genarps kyrkor samt lunch på Häckeberga slott.

Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson medverkade den 21 september med ett föredrag med titeln: ”Hur bygger vi staden?”

Vid ett möte på Domkyrkoforum i Lund den 19 november talade professor Sverker Oredsson över ämnet: ”Lund under de senaste 150 åren, viktiga händelser.”

Utgivningen av Heimdallantologin har blivit försenad, dels på grund av finansieringsfrågan, som nu är löst, dels på grund av att ett par uppsatser fått omarbetas.

Sällskapets ekonomi är stark, vilket framgår av kassaförvaltarens separata berättelse.

Medlemsantalet har varit i stort sett oförändrat ca 110.

Malmö i januari 2014.

STYRELSEN