Heimdallafton 15 nov 2016

Heimdall-broder m fl
Det är nog inte en särskilt djärv gissning att förväntningar på insiktsfulla kommentarer till det nyss överstökade amerikanska presidentvalet låg bakom rekorddeltagandet i tisdags. Och förväntningarna kom inte på skam. Jonas Hafström berättade föredömligt klart och koncist om hur Donald Trump tycks misstro frihandel, vilja omförhandla alla multilaterala avtal och älska att göra deals med starka ledare. Han betonade emellertid samtidigt den monumentala osäkerheten om i vad mån Trump som president kommer att göra som han sagt som presidentkandidat – redan erfarenheten från tidigare amerikanska presidentvalskampanjer gör ju att spådomar härvidlag måste framstå som tämligen så otillförlitliga.

Dessförinnan hade talaren allra först på traditionellt sätt presenterat sig själv denna första gång han deltog som medlem i Heimdall med ingredienser som kårordförande i det röda Lund på 70-talet, Carl Bildt-medhjälpare i flera omgångar samt ambassadör i Washington och dessförinnan Bangkok, en position som bl a ledde till ”Konungens medalj av den 8:e storleken i Serafimerordens band” för hans av flera av aftonens deltagare väl ihågkomna ”agerande under tsunamikatastrofen” (cit Wikipedia; denna utmärkelse dock inte omnämnd av föremålet självt).

Därefter fick deltagarna sig till livs en också spännande exposé över talarens prioriteringar som aktiv ordförande i Lunds universitets styrelse sedan ett och ett halvt år. Härvid betonades särskilt rankingens allt större betydelse i dagens universitetsvärld för t ex samarbetsavtal och forskningsresurser, Macchiarini-affärens konsekvenser på ont och faktiskt också gott, nämligen en sannolikt större framtida akademisk regelefterlevnad, och behovet av en omvärldsanalys, inklusive utmaningar som kunskapsförmedling som motmedel mot en allt ökande s k faktaresistens, externt anseende och förtroende, den ökande digitaliseringen, integreringen av nyanlända och den s k matchningen, dvs i detta sammanhang frågan om rätt kategorier av studenter utbildas.

De karamellämnen som inledningsvis under aftonens kaffe-och-kaka-avsnitt introducerades, bestod av folkskoleinspektören A O Stenkula och WMU. Det förra ämnet presenterades av hedersledamoten Gert Jeppsson, som beskrev denne Heimdalls förste ordförande med samma sedvanliga elegans och pregnans som senast Heimdalls förste sekreterare beskrevs av Sven Anders Söderpalm.

För det senare ämnet, World Maritime University, redogjorde dess biträdande dekanus, professor Patrick Donner, själv inom kort åter ålänning efter många år vid denna Nordens enda FN-institution, inrättad i Malmö redan 1983 med studenter från mer än 160 länder, en lärare på fem studenter och bl a hållbar utveckling och god havsmiljö på sitt program – samt ett behov av s k kontaktfamiljer för sina studenter…!

Slutligen något om Sällskapets närmaste framtid. Den första sammankomsten på det nya året äger rum tisdagen den 17 januari med Skånes nya landshövding som huvudtalare, varpå följer årsmötet tisdagen den 14 februari med hyllningar av några särskilt förtjänta medlemmar, inkl ett högintressant föredrag, relaterat till ett 50-årigt medlemskap.

Dessförinnan, redan lördagen den 3 december, blir det som tidigare aviserats Nötknäpparsviten i Malmö Lives akustiskt helt suveräna och utseendemässigt ytterst tilltalande konsertsal. Sammankomsten inleds med lunch kl 12.00, varunder Sixten Nordström vid lämpligt tillfälle kommer att ge oss en introduktion av det kommande uppförandet, som börjar kl 14.00.

Damer är som alltid vid Sällskapets konsertevenemang och utflykter synnerligen välkomna liksom gäster och deltagare från våra syskonsällskap – i mån av plats bör kanske dock tilläggas med tanke på deltagarantalet i tisdags, även om vi säkrat så många som 60 biljetter, envar inkl lunch till ett dels genom Sixtens försorg rabatterat, dels av Sällskapet subventionerat pris av 500 kr/pers. Anmälan om deltagande görs gärna omgåendetill vår gillesmästare Claes-Erik Nyman, enklast kanske via e-post cn@ecotech.se eller annars via tel 070-584 91 00.

Högst sällskapliga hälsningar,

Frank Orton
Ordf