Heimdallafton 9 feb 2016

Heimdall-broder,
Det var en mycket lång och varm applåd som i förrgår följde på ”Här är ditt liv”-producenten Bengt Roslunds engagerade och spännande anförande om vad som kan hända under förberedelserna till direktsänd TV. För att nu inte tala om alla hjärtliga skratt som med ojämna mellanrum avbröt honom! Det blev alltså ett mycket lyckat första möte för kultursällskapet Heimdall med det medium, som väl måste klassas som vår egen tids främsta eller i varje fall mesta kulturförmedlare.

Kvällens s k karameller var tre. Först presemterade vår eminente hedersmedlem Gert Jeppsson en av Heimdalls fäder, Martin Weibull, historieprofessor och nära släkt med ett antal för auditoriet mer eller mindre kända Weibullar. Tanken är ju att under detta Sällskapets jubileumsår flera av Heimdallsfäderna skall karamellsvis lyftas fram ur historiens skuggor, oss alla till eftertanke och tacksamhet för deras insatser i Sällskapets begynnelse.

I efterföljd till julbufféns spexkavalkad berättade så vår medlem Christer Liljemark om hur Uarda kom till, initierat förstås, Uarda-akademiens ständige sekretare i sju år som han en gång var. Detta spexens spex, i alla fall med skånska ögon sett, hade tydligen ett studentikost besök på Glyptoteket i Köpenhamn att tacka för sin tillkomst, som inte alls var färdighanterad ens vid sin premiär i anslutning till lundakarnevalen 1908

Slutligen fick vi höra om Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe och Tycho Brahe Observatoriet i Oxie, öppet måndagskvällar för envar och högst besöksvärt, i vart fall stjärnklara sådana (!), enligt gästande Ulf R Johanssons snärtiga presentation.

Ovanstående följde efter numera traditionellt och intensivt mingel, välsmakande måltid och årsmöte med omval och ansvarsfrihet på alla aktuella håll samt sedvanlig utomordentlig parentation, signerad Sven-Anders Söderpalm, över under året bortgångna medlemmarna Hans Edestrand, Göran Widebäck, Anders Wixell, Folke Frennhoff och Sven-Ola Lindeberg.

Sammantaget var kvällen så fullmatad att de närvarande, dittills ointroducerade nya medlemmarna, så många som åtta till antalet, måste vänta till ett senare tillfälle på att få presentera sig.

Vad gäller framtiden i övrigt upprepades att besked inlöpt från Rådhusrestaurangen av innebörd att anmälan till Sällskapets 125-årsjubileum lördagen den 5 mars numera kan ske genom inbetalning av den subventionerade deltagaravgiften om 475 kr/pers för såväl medlem som ev medföljande betydligt senare än tidigare angetts. Beloppet i fråga måste dock finnas på Sällskapets bankgirokonto 545-0028 senast den 23 februari.

Nästa ”vanliga” sammankomst, den 12 april, kommer bl a att ägnas allra senaste nytt om drottning Nefertitis eventuella gravkammare alldeles intill Tutanchamons, hennes styvson. Det är vår medlem Leif H Hjärre som också kommer att berätta om alla de ofattbart många fantastiska föremål som återfanns i Tutanchamons gravkammare och nu visas i Egyptiska Museet i Kairo. Ja, ”ofattbart många” i vart fall för den som själv kunnat se hur liten den gravkammaren är och sedan besökt museet.

Även nästa ammankomst, den 10 maj, kommer att ha betydande aktualitetsinslag. Då kommer nämligen såväl det högaktuella zikaviruset som de något mer långsiktigt hotfulla multiresistenta bakterierna att vara på tapeten. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar i Uppsala och författare till den 2010 utgivna boken ”Pandemi – myterna, fakta, hoten”, är då i Skåne och besöker sin dotter och har lovat att samtidigt hälsa på hos Heimdall.

Därefter men före sommaren kommer vi nog att bli bjudna på utflykt på Själland av vårt danska brodersällskap HLK, kanske åter till Vallö slott och Stevns klint, som ju imte kunde besökas för två år sedan ffa på grund av alltför få danska anmälningar.

Slutligen erinras om möjligheten att utnyttja de svenska brodersällskapens evenemang. Sålunda håller Concordia i Örebro årsmöte den 18 februari, medan Idun i Stockholm bjuder på sammankomster den 9 mars, den 6 april och den 12 maj och Gnistan i Göteborg motsvarande den 1 mars och den 5 april jämte utflykt i maj.

Högst sällskapliga hälsningar,

Frank Orton
Ordf