Heimdalleftermiddag 3 dec 2016

Heimdall-broder m fl, 
Så här några få dagar före jul kan det vara på sin plats att Heimdall och dess styrelse tillönskar sina medlemmar och vänner sköna helgdagar och ett riktigt gott nytt Heimdall-år; se härom nedan!

Detta nya år bjuder f ö bland annat på följande.
Den 17 januari gästar oss – traditionsenligt – Skånes nya landshövding, göteborgska Anneli Hulthén, som talar under den visionära rubriken ”Mina tankar om Skånes framtid”. Utöver sedvanligt mingel och allmän trivsel utlovas några ovanligt intressanta s k karameller!

Den 14 februari blir det årsmöte. Som huvudtalare har engagerats professor Bernt Ehinger, Lund, med rubriken ”Medicinsk historia från Hjärups horisont” i bagaget. Föredraget är förstås avsett som en hyllning till vår hedersledamot i Hjärup, Bengt I Lindskog, främst för ett femtioårigt (50) medlemskap i Heimdall. Den som ännu inte gett sig i kast med vår i vintras presenterade antologi rekommenderas f ö att nu som förberedande smakprov läsa just Bengts bidrag, som avslöjar hur verkligt intressant sådan historia kan vara.

Dessutom kommer då att presenteras några kuliga heimdallska nyheter och karamellandet att på prov utbytas mot en något nydanande överraskning av i och för sig beprövat Heimdall-märke.

Marssammankomsten är inte slutligt spikad men i april blir det film, ju liksom TV en kulturell företeelse, som Heimdall hittills inte ägnat sig särskilt flitigt åt. Idun-medlemmen professor Jan Olsson, Stockholm (och ibland Chicago, Los Angeles, München osv), har för den 25 april preliminärt anmält rubriken ”Hitchcock à la Carte – ett varumärke med rondör”, men det kan inte uteslutas att han, åtminstone på frågor, kommer att fascinera oss om stumfilmens dagar eller något helt annat ur en synnerligen innehållsrik filmisk fatabur.

Om nu Lund bidrar med en professor i februari och Stockholm med en i april, så är det dags för Göteborg i maj. Från Chalmers kommer nämligen då, den 23 maj, matematiker-statistikern Peter Jagers presenterandes ett av sina vetenskapliga specialområden, nämligen Slumpen. Det låter i alla fall i mina öron som ett ämne med mycket högt nyhetsvärde

I sommar är det så Heimdalls tur att ordna den dansk-skånska utflykten. Dag är inte bestämd men väl mål, nämligen borgruinerna i Skanör och Falsterbo under ledning av vår medeltidshistoriskt så välinformerade professor Sten Skansjö, åter Heimdall-medlem efter några års helt opåkallad s k time-out. I utflykten, som ju också vänder sig till våra damer, kommer att ingå måltid på nya eleganta Badhytten i Skanörs hamn och möjligen, om det hinns med, också korta stopp såväl vid de utomordentligt fascinerande försvarsanläggningarna från andra världskrigets dagar på Falsterbo-kanalens östra sida som vid nyrenoverade Månstorps gavlar, ju en anläggning liksom de båda borgarna med stark dansk anknytning.

Så också något kort om senaste sammankomsten för nu några lördagar sedan. För många deltagare innebar det nog ett egenvärde att få komma till Malmö Lives ju så omskrivna konsertsal, inte minst för att så att säga ”ha varit där”. Men framförallt blev det för alla en musikalisk upplevelse. Härtill bidrog förstås först och främst akustiken (”fylligt så att man nästan hörde varje instrument”, ”berusande”, ”verkligen inte överreklamerad” och ”läcker” var bland de kommentarer som virvlade runt efteråt) men också Sixten Nordströms så kunniga introduktion, garnerad med pikanta detaljer och presenterad efter överraskande god måltid i solbelyst glasmatsal. Att musiken illustrerades av mimande dansare som for runt med jättelika klotsar av skumgummi (?) tyckte möjligen några vara en smula störande (men kunde ju då ha slutit ögonen), medan andra betecknade inslaget som ”intressant”…

Slutligen två praktiska ting.

För det första går det bra att redan nu betala in årsavgiften för 2017 om 200 kr på Sällskapets bankgirokonto 545-0028!

För det andra har det försports att en och annan adressat inte kunnat öppna härifrån medsända filer. Av det skälet sänds nu de inledningsvis nämnda hälsningarna liksom de sedvanligt avslutande ”högst sällskapliga” i en sådan fil med uppmaning till envar som inte kan öppna denna fil att anmäla det, givetvis för lämpliga åtgärders vidtagande

För styrelsen

Frank Orton
Ordf