Heimdallafton 20 sept 2016

Heimdall-broder,
Att ett föredrag om artificiell intelligens skulle komma in på besvärliga etiska ställningstaganden hade åtminstone inte skrivaren av dessa rader förutsett. Men egentligen ligger det ju nära till hands. Åtminstone så länge människan ändå rår och i princip bestämmer vad robotarna skall göra.

Föredragshållaren i tisdags presenterade bl a följande, här lätt retuscherade exempel, som inte ens ligger långt in i framtiden. Självstyrande, förarlösa bilar tycks nämligen redan vara nutid och måste t ex programmeras, hur de skall så att säga förfara i olika mer eller mindre delikata situationer. Skall programmeraren, frågade sig föredragshållaren, välja att en bil i en ofrånkomlig nödsituation kör på en gammal, stapplig man eller några käcka ungdomar?? Hur kommer principen om alla människors lika värde in i den bilden? Exemplet berör kanske därför att det är så vardagsnära men är väl rent principiellt av samma slag som bl a vår sjukvård dagligdags har att hantera, om inte annat så av resursskäl?

Mycket annat nytt och intresseväckande fick vi också höra, som föredragshållaren dock insiktsfullt varnat att vi nog inte i allo skulle förstå, inkl hur ofantligt stora vissa ofantligt stora tal är. T ex det exakta antalet möjliga schackdrag i ett vanligt schackspel (och inte i ett med bara nio rutor och kung och dam på ömse sidor, vilket han pedagogiskt nog inledningsvis demonstrerade och vars relevans i sammanhanget han förklarade).

Gissningsvis blev de flesta deltagarna såväl imponerade som fundersamma av den så engagerade och tänkvärda föreställningen.

Imponerande var också det samlade intrycket av ett antal nya medlemmars mini-introduktion av sig själva Vilken bredd! Vilka kunskaper! Vilka erfarenheter!

I princip i bokstavsordning var de som introducerade sig professorn i teoretisk filosofi i Lund under många år Bengt Hansson, skatteintendenten Peter Hemminger, Malmö, med ett antal olika FN-uppdrag bakom sig, agronomen Sven Holmström, Vellinge, också med många utländska uppdrag i bagaget och nu bl a ordförande i Sällskapet Georgiens vänner i Sverige, universitetslektorn Sten Kindlundh, Lund, inte bara svåger med vår suveräne jubileitoastmaster Sixten Nordström utan också fena på isländska sagor, numera lundajuristen Joachim Pikwer (med viss koppling till Sällskapets ordf), som arbetat i såväl Sydamerika som Moskva och också hunnit med att vara advokat i Stockholm, samt EU-parlamentarikern Olle Schmidt, Malmö, med bred politisk erfarenhet och sist men inte minst kvällens karamellpresentatör av Falsterbonäsets Naturvårdsförening, designstrategen David Carlson, Falsterbo, ordförande i sagda mycket aktiva förening, vars allitererade och tänkvärda motto sades vara ”Värna, vårda, visa”.

Framöver – då blir det först, tisdagen den 11 oktober, ”Mutor och korruption” enligt nu medsänd, separat inbjudan och sedan, tisdagen den 15 november, vår medlem Jonas Hafström, ordförande i Lunds universitets styrelse, som talar under rubriken ”Vart är universitetet/universiteten på väg?”, varjämte han utlovat gissningsvis insiktsfulla kommentarer till det då timade amerikanska presidentvalet, mångårig tidigare Washington-ambassadör, som han ju är.

Högst sällskapliga hälsningar,

Frank Orton
Ordf