Heimdallafton 19 jan 2016

Heimdall-broder,
Början på denna vecka blev onekligen ovanligt heimdallsk!

På måndagseftermiddagen var det boksläpp i foajén på Grand Hotel i Lund av antologin  ”En kväll i Heimdall. En samling föredrag i lärt sällskap”. Många av föredragshållarna var på plats liksom flera av Sällskapets medlemmar, som välvilligt kommit för att hämta sitt friexemplar – ”välvilligt”, eftersom varje självhämtat exemplar sparar porto åt Sällskapet! Över ett glas bubbel kunde alla glädja sig åt trivsamt mingel, varav några minglare syns på nu medsända foton, signerade Göran Iveberg.

Inledningsvis harangerades den synnerligen kompetenta redaktionskommittén, bestående av Sällskapets båda hedersmedlemmar och ett litterärt nobelpristagarbarnbarn, dvs Bengt Lindskog, Gert Jeppsson och Hans Barenthein. Därpå harangerade Gert Jeppsson i sin tur i sin egenskap av huvudredaktör såväl föredragshållarna som ställt sina manus till förfogande som medredaktörerna, Bengt Lindskog, särskilt för antologins författarpresentationer, och Hans Barenthein, särskilt för det mycket omfattande personregistret.

På tisdagen var det så sedvanlig månadssammankomst på Restaurang Översten i Malmö. Också här blev det inledningsvis trivsamt minglande, varpå vi medan strömming med potatismos och lingon serverades fick oss till livs presentation av tre nya medlemmar, nämligen kvällens huvudtalare, Malmös stadsfullmäktigeordförande Kent Andersson, tidigare medlemmen och vittbereste läkaren Anders Aspegrén och advokaten Lars Melin, känd inte minst för framgångsrikt yrkesmässigt same-engagemang och för sina insatser i Näsets kulturförening Calluna (f ö mycket passande ju det latinska namnet för ljung).

Efter flytt till ny lokal serverades så tre s k karameller till kaffet. Ovannämnde Bengt Lindskog berättade insiktsfullt om de svårigheter av olika slag som mött på vägen till en antologi, färdig till Sällskapets 125-årsjubileum. Gästande PR-konsulten Kaeth Gardestedtinformerade engagerat om föreningen Malmö Konstmuseums Vänner, som fått en nystart strax före jul, och uppmanade till medlemskap à blygsamma 100 kr, insatta på föreningens plusgirokonto 38162-4, i syfte att understödja rejält utökad visning av museets närmast omätliga konstskatter. Slutligen berättade en av de få hedersmedlemmarna i Sveriges Ornitologiska Förening, Christian Hjort, med anknytning till Hjalmar Gullberg om näktergalen, på sitt sätt Malmös fågel framför andra.

”Den störste sångaren på denna jorden
har kommit för att skingra våra kval.
Jag hör musik och letar efter orden.
Sjung näktergal, min hemstads näktergal!”

(Ur ”Till en näktergal i Malmö”, författad enligt manuskriptet ”mellan klockan åtta på kvällen och två på natten den 10-11 juni 1942”, då Gullberg var inlagd på Allmänna Sjukhuset i Malmö, och publicerad i diktsamlingen ”Fem kornbröd och två fiskar”, som utkom senare under det året)

Till intressanta PowerPoint-bilder gav så Kent Andersson en mycket initierad inblick i bakgrunden till Gustaf Cederströms monumentala väggmålning i Malmö rådhus ”Magnus Stenbock i Malmö den 27 september 1709” (sedan skrivaren av dessa rader bekänt sin förvillelse att i ett utskick beskylla konstnären för samma förnamn som ett antal cederströmska kavalleriöverstar…). Talaren visade bl a konstnärens provmålningar och provskisser och beskrev på ett fascinerande sätt hans noggrannhet i slutligt val av komposition.

Den historiska kontexten och Magnus Stenbock som person belystes också, särskilt under den efterföljande frågestunden, då bl a Sverker Oredsson höll ett improviserat miniföredrag om fältherren, en gång Karl XIIs gunstling, som fem månader efter det skildrade Malmö-framträdandet vann sin största seger utanför Helsingborg med en klassisk dikt av Runeberg som ett litterärt resultat och som tröstlös slutade sina dagar flera år senare i strängt danskt fängelse.

Kvällen avslutades med för ögonblicket känd information om de svenska syskonsällskapens kommande aktiviteter med konstaterandet att Heimdalls medlemmar är lika välkomna dit – efter föranmälan och i mån av plats – som dessa sällskaps medlemmar är till Heimdall.

Concordia i Örebro har sålunda en sammankomst innevarande dag och årsmöte den 18 februari, medan Idun i Stockholm under våren har möten den 9 mars, den 6 april och den 12 maj, men närmast den 10 februari, då professor Anders Wiklund talar om den svenska 1800-talsoperan. Gnistan i Göteborg, slutligen, har närmast en sammankomst den 2 februari, då bl a den från radion välkände språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson talar under rubriken ”Hur svenskan förändras och hur människorna ser på dessa förändringar”, varefter följer årsmöte den 1 mars, en sammankomst den 5 april och utflykt i maj.

För Heimdalls egen del gäller ju dels jubileet på Malmö rådhus den 5 mars, men närmast månadssammankomsten den 9 februari, då huvudrubriken är ”Det här var mitt liv – TV-producenten Bengt Roslund avslöjar spelet bakom kulisserna om sådant som inte fick hända men som hände.”

Högst sällskapliga hälsningar,

Frank Orton
Ordf