Heimdallafton 11 okt 2016

Heimdall-broder (m fl),
Gissningsvis lämnade deltagarna i tisdags sammankomsten rätt mycket mer på det klara med vad korruption är och därtill något mer upplysta om i vad mån sådan förekommer i Sverige. Kvällens föredragshållare presenterade nämligen t o m juridiska definitioner på ett lättfattligt sätt och exemplifierade med många rubrikfångande skandaler från senare års Sverige, inklusive från de allra senaste dagarnas Malmö. T ex vet vi nu att korruption lämpligen kortfattat kan beskrivas som ”utnyttjande av en (offentlig) maktposition för personlig vinning, som alls inte behöver vara pekuniär”.  Det hela var alltså mycket pedagogiskt upplagt och föranledde många frågor från det uppenbart intresserade auditoriet.

Kvällens huvudnummer föregicks av som vanligt livligt timslångt mingel och, sedan vår gillesmästare Claes-Erik Nyman bjudit till bords, också av information om styrelsens s k sällankommandeprojektet. Det går ut på att – genom kontakt med de medlemmar som sedan förra årets årsmöte alls inte deltagit i någon sammankomst eller enbart i en eller två – söka ta reda på vad sällankommandet berott på; för mycket annat på gång, fel på upplägget, alltid bridge på tisdagar, tilltagande rörelsebekymmer som dock skulle kunna botas med insats av andra medlemmar eller något annat. Det upplystes därvid att ehuru kontaktandet just börjat, redan två transportörer kommit överens med två numera något ofärdiga medlemmar om framtida samåkning.

I anslutning härtill rapporterades vidare att ytterligare sju nya medlemmar invalts tidigare under dagen, nämligen i bokstavsordning redaktören Henrik Andersson på Vollsjögården borta på Österlen, byggingenjören Ingvar Josefsson, Malmö, bl a mångårig medlem av Svensk-Danska Föreningen, chefsåklagaren Mats Mattsson, Malmö, med hög juridisk befattning i Kosovo i bagaget, poliskommissarien Nils Henrik Roskvist, Malmö, också han med långvarig erfarenhet av central tjänstgöring på Västra Balkan, professorn Sten Skansjö, Lund, förlorad son som nu återinträtt som medlem, arkeologen Bengt Söderberg, Lund, ansvarig för mycket av det spännande utgrävandet i Uppåkra, som Sällskapet ju bl a ägnade sin dansk-svenska utflykt åt för ett par år sedan, och så psykiatern och Rom-kännaren S Ola Thulin, enligt uppgift mycket duktig förste tenor och dessutom medlem av bl a Uardaakademien.

Så följde ”ugnsbakad norsk fjordlax med dijon/citronsås, sauterade grönsaker och kokt potatis, allt garnerat med citron och färska handskalade räkor och dill”. Någon kommenterade med att man inte kan misslyckas med lax, vilket i varje fall den här gången var alldeles ovanligt sant.

Dagens karameller bestod av dels en som vanligt från det hållet mycket välsvarvad presentation, signerad Sven-Anders Söderpalm, av en av Heimdalls fäder, nämligen Hans Emil Larsson, Sällskapets mångårige förste sekreterare, dels Heimdalls nya vapen under tillblivelse med bro och Malmö-grip i elegant och proffsigt utförande, förevisat och beskrivet av Henrik Åsklunddels ock en beskrivning av Travellers’ Club i Malmö, förmedlad av dess tidskriftsredaktör Ingvar Kärnefelt, som i sin egenskap av förstagångsdeltagare också passade på att helt kort presentera sig själv, varav dock bl a hann framgå att han under karterandet av Australiens flora fått ge namn åt inte mindre än två släkten och 20 arter!

Avslutnings meddelades att decembersammankomsten, som ju skall ägnas Tjajkovskijs Nötknäpparsvit kommer – med ändrat datum – att äga rum lördagen den 3 december i den förnämliga konsertsalen i Malmö Live, varjämte åter erinrades om möjligheten att delta i de sammankomster, som anordnas av brodersällskapen i Örebro, Stockholm och Göteborg med datumangivelser för hösten i senaste utskicket.

Högst sällskapliga hälsningar,

Frank Orton
Ordf