Heimdallafton 12 april 2016

Heimdall-broder,
Tisdagens sammankomst präglades av god stämning, god mat och goda anföranden.

Huvudnumret var förstås Leif Hjärres dramatiskt framförda expertkunskaper om Tutankhamon och hans grav och om Nefertiti och hennes eventuella grav alldeles intill. Eller, sade sig talaren, var det i själva verket så att gravkomplexet i fråga egentligen var Nefertitis och att Tutankhamon, som ju dog efter bara några år på tronen innan någon egen grav hunnit förberedas för honom, fick hålla till godo med en del av styvmoderns?

På fråga utvecklade talaren också både det ena och det andra om den gravrelaterade ”Faraos Förbannelse”, inkl dess eventuella inverkan på Titanics olycksaliga jungfrufärd, som ju dock ägde rum tio år före det Howard Carter och lord Carnavon tog sig in i de tutankhamonska gravkamrarna. Kanske inspirerade härav lär f ö några av tisdagens deltagare i sitt kanske inte så stilla sinne ha undrat om inte förbannelsen också, ehuru jämförelsevis uttunnad, hade något att göra med att de fastnade i hissen på hemvägen…?!

Dessförinnan hade dels tillkännagivits invalet av tre nya medlemmar, alla läkare, dock med olika inriktning, nämligen medicinaren Folke Gyland, thoraxkirurgen Richard Ingemansson och urologen m m Gunnar Lingårdh. Dels hade den förre och den senare liksom ytterligare två läkare, medicinalrådet m m Per Manhem och riksdagsmannen m m Bertil Persson, jämte två jurister, turistdirektören Lars Carmén och rådmannen Martin Sunnqvist, passat på att presentera sig för auditoriet.

Av kvällens tre planerade s k karameller blev det bara två. En, den om något i vid mening kulturellt föremål, krävde en dator som inte fanns men kommer i stället att presenteras vid nästa sammankomst, tisdagen den 10 maj, då huvudtalare är professor Björn Olsen från Uppsala och ämnet är ”Multiresistenta bakterier – ett hot mot mänskligheten”.

Karamellen om någon av Sällskapets fäder detta jubileumsår presenterades av Sällskapets hedersmedlem Bengt I Lindskog. Han kompletterade den bild av Seved Ribbing, som han lämnade vid jubileumsmiddagen härförleden, med ett och annat om personen Ribbing.

Societas Heraldica Lundensis, dvs Lunds heraldiska förening, utgjorde så fokus för den återstående karamellen, den om någon kulturell sammanslutning i Malmö-Lund-området. Vår medlem Henric Åsklund informerade här om en imponerande aktivitet i form av seminarier, konferenser och utflykter.

Slutligen, vårt danska brodersällskap avser att inbjuda till traditionell bussutflykt på Själland lördagen den 28 maj. Det vill synas som om färden planeras söderut från Köpenhamn till bl a Vallö slott och Stevns klint.

Högst sällskapliga hälsningar,

Frank Orton
Ordf