Heimdallafton 10 maj 2016

Heimdall-broder,
Det sägs ibland att man får ett mått på hur intressant ett föredrag är efter hur många frågor det genererar. Också med detta mått mätt var uppsalaprofessorn Björn Olsens så lättsamt presenterade föredrag i tisdags synnerligen intressant. Frågor av de mest skilda slag kom, inte minst från den i detta sammanhang särskilt kvalificerade del av auditoriet som utgjordes av de många läkarna. Nog blev de flesta av oss dessutom så övertygade av föredragshållarens mest centrala budskap att var och en av oss nu är beredda att var på sitt håll och efter förmåga propagera mot ofta oklok användning av fortfarande fungerande antibiotika!

Anförandet följde på två smakfulla karameller – Sven Anders Söderpalms koncisa presentation av Henrik Schück, ytterligare en i raden av Sällskapets fäder detta jubileumsår, och Magnus Timmerbys eleganta beskrivning av förbundet Humanisterna, ”en organisation som främjar humanismen som livsåskådning” (med hemsidan www.humanisterna.se), en beskrivning som enligt uppgift redan där och då ledde till några rekryteringar.

Före och efter att vår gillesmästare Claes-Erik Nyman bjudit till bords med varmt välsmakande biffstek med lök introducerade sig ett antal heimdallska nykomlingar, nämligen Falsterbonäsets naturexpert Jan-Åke Hillarp, Skanör, f ambassadören i Riga Göran Håkansson, Skivarp, professorn ”i bild m m” Björn Kruse, Malmö, finansdirektören Jonas Lindqvist, Limhamn, civilekonomen Mats Ring, Hjärup, och geologiprofessorn Bertil Ringberg, Falsterbo.

Dessutom informerades om vår medlem Göran Ivebergs ambitioner att fotografiskt dokumentera Heimdalls sammankomster efter senaste årsskiftet med namnad presentation i utskick och – i sinom tid – på Sällskapets blivande hemsida.

Vidare meddelades att vi nyligen fått officiell inbjudan till HLKs spännande och gissningsvis mycket trivsamma utflykt lördagen den 28 maj. Vad som då inte var klart men som framgick av utskick i går var att anmälan för vår del kan ske senare än som anges i den nu på nytt attacherade filen, nämligen fram till och med lördag, dvs i övermorgon. Hoppas många nappar!

Slutligen förebådades dels en bussutflykt i sommar under sakkunnig ledning till Limhamns kalkbrott med dess fascinerande geologi och unika flora och fauna, dels en första höstsammankomst, preliminärt tisdagen den 20 september, om korruption och mutbrott med juristprofessorn Claes Sandgren, Stockholm.

Högst sällskapliga hälsningar,

Frank Orton
Ordf